Slik skriver vi politidistriktene

Kartet over Politi-Norge er en språklig utfordring, men nå har Språkrådet svart på vårt spørsmål om hvordan de to «vanskeligste» disttriktene skal skrives, og konklusjonen er: Sørøst og Sørvest politidistrikt. I utgangspunktet mente Språkrådet at det burde hete sørvestre/sørøstre, noe de sier er mer i norsk tradisjon og grammatisk riktig, men det ville ikke politiet,…

VEDTAK: Nakholmen eller Nakkholmen?

NTB skriver Nakholmen med én k. Vi er klar over at Statens kartverk bruker to og altså skriver Nakkholmen. Når vi likevel går for Nakholmen, er der fordi varianten men én k er den desidert mest utbredte i norske medier. Det er også den formen Ruter bruker på skilt og i rutetabeller.