Kategori: Skrivevedtak

Metoo eller #metoo?

VI har bestemt oss for å droppe emneknaggen i omtale av metoo, både når ordet står alene og i sammensetninger. Vi skriver altså metoo-kampanjen og «Er det et liv etter metoo?». Kampanjen er nå så kjent at emneknaggen ikke er nødvendig. Den virker heller forstyrrende på lesingen og skaper dessuten  problemer først i en setning.…

Pyeongchang eller PyeongChang?

Myndighetene i den sørkoreanske OL-byen har endret skrivemåten av navnet fra Pyeongchang til PyeongChang. Begrunnelsen skal være å unngå forveksling med Nord-Koreas hovedstad,  Pyongyang.  NTB fortsetter likevel å bruke den etablerte skrivemåten med liten c. Begrunnelsen for endringen er i høy grad kommersielt motivert, og faren for forveksling er ikke så stor at det rettferdiggjør en endring…

Slik skriver vi politidistriktene

Kartet over Politi-Norge er en språklig utfordring, men nå har Språkrådet svart på vårt spørsmål om hvordan de to «vanskeligste» disttriktene skal skrives, og konklusjonen er: Sørøst og Sørvest politidistrikt. I utgangspunktet mente Språkrådet at det burde hete sørvestre/sørøstre, noe de sier er mer i norsk tradisjon og grammatisk riktig, men det ville ikke politiet,…

VEDTAK: Nakholmen eller Nakkholmen?

NTB skriver Nakholmen med én k. Vi er klar over at Statens kartverk bruker to og altså skriver Nakkholmen. Når vi likevel går for Nakholmen, er der fordi varianten men én k er den desidert mest utbredte i norske medier. Det er også den formen Ruter bruker på skilt og i rutetabeller.