NTB endrer skrivemåten av forkortede særnavn

Hittil har NTB skilt mellom privat og offentlig virksomhet når det gjelder skrivemåten av akronymnavn. NAV har blitt til Nav, mens IKEA har fått beholde sin egen skrivemåte. Mange kunder praktiserer ikke dette skillet og holder seg til regelen om at akronymer som uttales som et ord, kun skrives med stor forbokstav, privat eller ei.…

Hva er forskjellen på stormflo og styrtflod?

Flash flood på engelsk blir innimellom oversatt feil. Det korrekte på norsk er styrtflod og ikke stormflo. Forskjellen er som følger: Styrtflod: Plutselig og voldsom flom som følge av for eksempel mye regn. Uttrykkes brukes om elver og innsjøer. Varigheten er begrenset. Stormflo: Sterk flo som skyldes værforhold, gjerne lavtrykk i kombinasjon med pålandsvind. Dette…

Metoo eller #metoo?

VI har bestemt oss for å droppe emneknaggen i omtale av metoo, både når ordet står alene og i sammensetninger. Vi skriver altså metoo-kampanjen og «Er det et liv etter metoo?». Kampanjen er nå så kjent at emneknaggen ikke er nødvendig. Den virker heller forstyrrende på lesingen og skaper dessuten  problemer først i en setning.…